AdzBazar Forum

My Statistics Ultimate 180 Days

Started by anhbaopro196 2016-02-21 at 01:28
anhbaopro196
(Level )
Posts:
Chào các bạn hôm nay mình xin chia sẻ thống kê hàng ngày AVG của mình, đồng thời cũng để form sôi động hơn.Mong các bạn ủng hộ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ultimate 180 Days
RR = 1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATE================RR===========CLICK==========AVG
09/03/2016 ========== 1000 ========= 3997 ========= 3.997
10/03/2016 ========== 1000 ========= 3958 ========= 3.958
11/03/2016 ========== 1000 ========= 3857 ========= 3.857
12/03/2016 ========== 1000 ========= 3837 ========= 3.837
13/03/2016 ========== 1000 ========= 3780 ========= 3.780
14/03/2016 ========== 1000 ========= 3639 ========= 3.639
15/03/2016 ========== 1000 ========= 3606 ========= 3.606
16/03/2016 ========== 1000 ========= 3596 ========= 3.596
17/03/2016 ========== 1000 ========= 3701 ========= 3.701
18/03/2016 ========== 1000 ========= 3637 ========= 3.637
19/03/2016 ========== 1000 ========= 3621 ========= 3.621
20/03/2016 ========== 1000 ========= 3643 ========= 3.643
21/03/2016 ========== 1000 ========= 3587 ========= 3.587
22/03/2016 ========== 1000 ========= 3634 ========= 3.634
23/03/2016 ========== 1000 ========= 3629 ========= 3.629
24/03/2016 ========== 1000 ========= 3625 ========= 3.625
25/03/2016 ========== 1000 ========= 3548 ========= 3.548
26/03/2016 ========== 1000 ========= 3505 ========= 3.505
27/03/2016 ========== 1000 ========= 3588 ========= 3.588
28/03/2016 ========== 1000 ========= 3622 ========= 3.622
29/03/2016 ========== 1000 ========= 3581 ========= 3.581
30/03/2016 ========== 1000 ========= 3580 ========= 3.580
31/03/2016 ========== 1000 ========= 3575 ========= 3.575
01/04/2016 ========== 1000 ========= 3606 ========= 3.606
02/04/2016 ========== 1000 ========= 3299 ========= 3.299
03/04/2016 ========== 1000 ========= 3247 ========= 3.247
04/04/2016 ========== 1000 ========= 3430 ========= 3.430
05/04/2016 ========== 1000 ========= 3502 ========= 3.502
06/04/2016 ========== 1000 ========= 3572 ========= 3.572
07/04/2016 ========== 1000 ========= 3711 ========= 3.711
08/04/2016 ========== 1000 ========= 3715 ========= 3.715
09/04/2016 ========== 1000 ========= 3636 ========= 3.636
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
« Last Edit: 2016-04-10 at 05:04 by anhbaopro196 »
giang1990
Standard
Newbee (Level 0)
Posts: 1296
Thật vui khi thấy bạn nhiệt tình chia sẻ trên forum người Việt chúng mình.Một thời gian nữa mình cũng chia sẻ. Hiện đang bận quá !

anhbaopro196
(Level )
Posts:
Quote: giang1990
Thật vui khi thấy bạn nhiệt tình chia sẻ trên forum người Việt chúng mình.Một thời gian nữa mình cũng chia sẻ. Hiện đang bận quá !


Sớm up lên nhé.
giang1990
Standard
Newbee (Level 0)
Posts: 1296
Quote: anhbaopro196
Quote: giang1990
Thật vui khi thấy bạn nhiệt tình chia sẻ trên forum người Việt chúng mình.Một thời gian nữa mình cũng chia sẻ. Hiện đang bận quá !


Sớm up lên nhé.


Dạo này công việc chưa ổn định lắm bạn à !!

À mà Bạn đầu tư tất cả bao nhiêu thế ?
anhbaopro196
(Level )
Posts:
tổng mình đầu tư là 328$.
robekuku
Standard
Newbee (Level 0)
Posts: 121
Quote: anhbaopro196
Chào các bạn hôm nay mình xin chia sẻ thống kê hàng ngày AVG của mình, đồng thời cũng để form sôi động hơn.Mong các bạn ủng hộ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ultimate 180 Days
RR = 1000
BEP = 3.53 (Không bật Auto pay )
BEP = 3.23 ( Bật Auto pay )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATE===============RR===========CLICK==========AVG
16/2/2016 ========== 1000 ========= 3598 ========= 3.598
17/2/2016 ========== 1000 ========= 3761 ========= 3.761
18/2/2016 ========== 1000 ========= 3825 ========= 3.825
19/2/2016 ========== 1000 ========= 3957 ========= 3.957
20/2/2016 ========== 1000 ========= 3971 ========= 3.971

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


chien lai roi ha em! xin chuc mung
anhbaopro196
(Level )
Posts:
vag.e mới chiến lại.AVG nó khá ok thời điểm này đó chứ.
robekuku
Standard
Newbee (Level 0)
Posts: 121
Quote: anhbaopro196
vag.e mới chiến lại.AVG nó khá ok thời điểm này đó chứ.


chuẩn luôn, chọn đúng thời điểm đó em
anhbaopro196
(Level )
Posts:
Update AVG 21/2/2016 ========== 1000 ========= 3988 ========= 3.988
« Last Edit: 2016-02-22 at 15:09 by anhbaopro196 »
anhbaopro196
(Level )
Posts:
Update.


©2014 - 2024 AdzBazar.com. All Rights Reserved.

AdzBazar.com is owned by Xalvira BV